Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öz Soysal, F. S., Yurdabakan, İ., Uz Baş, A., ve Aysan, F. (2016). Yaşam Boyu Kardeş İlişkileri Ölçeğinin genç yetişkinlerde geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences, 13(3), 5351-5361.

Sorumlu Yazar: 
Fatma Selda Öz Soysal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: