memjavad

Altyapı Sporlarında Değerler Ölçeği-2 (YSVQ-2)

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Gürpınar, B., Toprak, S., Ayvallı, M., ve Whitehead, J. (2019). Altyapı sporlarında değerler ölçeği-2’nin Türk kültürüne uyarlanması ve psikometrik özellikleri. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1395-1402. doi:10.24106/kefdergi.2547 Sorumlu Yazar:  Bahri GÜRPINAR Geçerlik:  – Güvenirlik:  – Derecelendirme:  – İletişim:  [email protected] PDF:  altyapi-sporlarinda-degerler-olcegi-2-ysvq-2-toad.pdf Link:  kefdergi.kastamonu.edu.tr

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter

Ölçek Çeşidi:  Geliştirme Kaynak/Referans:  Çelik, K. (1999). İlköğretim 6, 7, ve 8. sınıflarda okutulan din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin amaçlarının gerçekleşme düzeyi (Yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Samsun. Sorumlu Yazar:  Kamuran Çelik Geçerlik:  Envanterdeki amaç ifadeleri olan maddeler, DKAB Öğretim Programından alınmış ve geçerliği konusunda uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bu bağlamda …

Amaçların Gerçekleşme Düzeyini Ölçen Envanter Read More »

Amaçlar İçin Mücadele Ölçeği

Ölçek Çeşidi:  Geliştirme Kaynak/Referans:  Eryılmaz, A. (2015). Amaçlar için Mücadele Ölçeğinin geliştirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 233-244. Sorumlu Yazar:  Ali Eryılmaz Geçerlik:  Yapı Geçerliliği: Verilerin analizinde hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizi teknikleri ile bazı güvenirlik analizi teknikleri kullanılmıştır. Analizin sonuçlarına göre, üç boyutlu ölçeğe ulaşılmıştır. Güvenirlik:  İç Tutarlılık Katsayısı: Amaca Bağlanma …

Amaçlar İçin Mücadele Ölçeği Read More »

Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği

Ölçek Çeşidi:  Geliştirme Kaynak/Referans:  Akgül, Y. (2017). Amaca yönelik pazarlama değerlendirmesi ve bir ölçek geliştirme denemesi (Doktora tezi). Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul. Sorumlu Yazar:  Yakup Akgül Geçerlik:  Ölçek geçerliliği için korelasyon matrisi ve regresyon ağırlıklarına bakılmıştır. Amaç önemi, bireysel hareket etme ve erillik dişilik faktörleri açıklanan toplam varyans değerleri (AVE) orta düzeyde geçerlilik …

Amaca Yönelik Pazarlama Ölçeği Read More »

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeği

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Sarıçam, H., Çelik, İ., ve Canatan, A. (2017). Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeğinin Türk kültürüne uyarlaması ve psikometrik özellikleri. 12-14 Mayıs 2017. 2. Avrasya PozitifPsikoloji Kongresi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul. Sorumlu Yazar:  Hakan Sarıçam Geçerlik:  Uyum geçerliği kapsamında, ABÖ ile Yaşamda Anlam Ölçeği (Demirbaş, 2010) arasındaki korelasyon hesaplanmış ve ABÖ’nin alt boyutları ile …

Amaç Bilinci (Hissi) Ölçeği Read More »

Alzheimer Hastalık Değerlendirme Ölçeği- Bilişsel Alt Boyut

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Mavioğlu, H., Gedizlioğlu, M., Akyel, S., Aslaner, T., & Eser, E. (2006). The validity and reliability of the Turkish version of Alzheimer’s Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale (ADAS-Cog) in patients with mild and moderate Alzheimer’s disease and normal subjects. Int J Geriatr Psychiatry, 21, 259–265. doi: 10.1002/gps.1457 Sorumlu Yazar:  Hatice Mavioğlu Geçerlik:  …

Alzheimer Hastalık Değerlendirme Ölçeği- Bilişsel Alt Boyut Read More »

Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi (AHİYK) Ölçeği

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Bozdemir, M., Karşıdağ, S., Şahin, Ş. & Çınar, N. (2020). Alzheimer Hastalığıyla İlişkili Yaşam Kalitesi Ölçeği (AHİYK)’nin Türkçe versiyonunun geçerlilik güvenilirlik çalışması. Journal of Contemporary Medicine, 10(4), 1-6. http://dx.doi.org/ 10.16899/jcm.739551 Sorumlu Yazar:  Meral Bozdemir Geçerlik:  – Güvenirlik:  – Derecelendirme:  – İletişim:  [email protected] PDF:  alzheimer-hastaligiyla-iliskili-yasam-kalitesi-ahiyk-olcegi-toad.pdf Link:  dergipark.org.tr

Alzheimer Hastalığında Yaşam Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Akpınar, B., & Küçükgüçlü, Ö. (2012). The validity and reliability of the Turkish version of the quality of life scale for patients with Alzheimer’s disease (QOL-AD). Journal of Neurological Sciences, 29(3), 554-565. Sorumlu Yazar:  Burcu AKPINAR SÖYLEMEZ Geçerlik:  – Güvenirlik:  Ölçeğin cronbach alfa katsayısı hasta ve bakım verenler için 0.77 ve …

Alzheimer Hastalığında Yaşam Kalitesi Ölçeği Read More »

Ameliyat Sonrası İyileşme İndeksi

Ölçek Çeşidi:  Uyarlama Kaynak/Referans:  Cengiz, H., Aygin, D. (2019). Validity and reliability study of the Turkish version of the Postoperative Recovery Index of patients undergoing surgical intervention.Turkish Journal of Medical Sciences, 49, 566-573. doi: 10.3906/sag-1806-33 Sorumlu Yazar:  Hande CENGİZ Geçerlik:  – Güvenirlik:  – Derecelendirme:  – İletişim:  hande@sakarya.edu.tr PDF:  ameliyat-sonrasi-iyilesme-indeksi-toad.pdf