Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği (EYBÖÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Günüç, S., Odabaşı, H. F. ve Kuzu, A. (2014). Etkili Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik & güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(171), 244-258.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah KUZU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 33 madde

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= Tamamen katılmıyorum – 5= Tamamen katılıyorum.)
İletişim: