Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Onur, E., Alkın, T., Monkul, E. S. ve Fidaner, H. (2006). Yaşam Boyu Panik-Agorafobik Spektrum Ölçeği Öz Bildirim Formunun (PASÖ-ÖB) Türkçe Versiyonu Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. New/Yeni Symposium Journal, 44(2), 81-91.

Sorumlu Yazar: 
Elif Onur
Geçerlik: 

PASÖ-ÖB’nin tanısal ayırt ediciliği (ölçüt bağımlı geçerlik) ROC analizi ile değerlendirildi. Ölçeğin kesme noktası olarak belirlenen 46 puan ve üstünde duyarlılığı %91, özgüllüğü %80’dir. Bu kesme noktasının pozitif yordayıcı değeri 0.85’tir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini değerlendirmek amacıyla iç tutarlılık göstergesi olan Cronbach alfa, testtekrar test ve madde toplam puan korelasyonu kullanılmıştır. Ölçeğin itemleri arasındaki iç tutarlılığı yüksek (Cronbach alfa = 0.82) olarak saptanmıştır. Test tekrar test korelasyonu 0.88 olarak değerlendirilmiştir.

114 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: