Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ahmetoğlu, E. ve Aral, N. (2008). Schaeffer Kardeş Davranışı Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 379-388.

Sorumlu Yazar: 
Emine Ahmetoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 Alt boyut ve 30 Madde
Nazik olma (9 m): Ona mümkün olan her şekilde yardım ederim.
Uzak Durma-Çekinme (6 m): Mümkünse ondan uzak dururum.
Birliktelik-İlgili Olma (7 m): Ona ilginç şeyler gösterir veya anlatırım.
Empati (5 m): Üzgün veya mutsuz olduğunda onu rahatlatmaya çalışırım.
Fiziksel Saldırganlık (3 m): Onu iter, tekmeler, çimdikler, tokatlar, ısırır veya ona bir şeyler
atarım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: