Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koç, S. (2017). Çalışanların Yaşam Boyu Öğrenme Ölçeğinin Türkçe uyarlaması [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bartın Üniversitesi, Bartın.

Sorumlu Yazar: 
Selda Koç
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: