Kardeş İlişkileri Ölçeği (KİÖ)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Aktaş, E . (2017). Kardeş İlişkileri Ölçeği’nin (KİÖ) geliştirilmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (44) , 499-515. https://doi.org/10.21764/maeuefd.340206

Sorumlu Yazar: 
Emine Feyza AKTAŞ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: