Modüler Öğretimi Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gömleksiz, M. N. (2002) Modüler Öğretime İlişkin Bir Tutum Ölçeğinin beçerlik ve güvenirliği. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 275-285. http://web.firat.edu.tr/sosyalbil/dergi/arsiv/cilt12/sayi2/275-285.pdf

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: