Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çalışkan, H. ve Yazıcı, K. (2013). Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Tutum Ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin tutum düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. International Journal of Human Sciences, 10(1), 398-415.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: