Modifiye Transplantasyon Semptom Oluşma ve Rahatsızlık Durumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ordin-Sarıgöl, Y., Karayurt, Ö., & Çilengiroğlu, Ö. V. (2013). Validation and adaptation of the Modified Transplant Symptom Occurrence and Symptom Distress Scale-59 items revised into Turkish. Progress in Transplantation, 23(4), 392-400. doi: http://dx.doi.org/10.7182/pit2013743

Sorumlu Yazar: 
Yaprak Sarıgöl Ordin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/