İlköğretim Sınıf Rehberlik Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yazgünoğlu, S. S. ve Demirel, M. (2012). Okul ve sınıf rehber öğretmenlerinin ilköğretim ve ortaöğretim kurumları sınıf rehberlik programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, 2(2012), 244-255.

Sorumlu Yazar: 
Sultan Selen Yazgünoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: