İlköğretim Türkçe ve Matematik Ders Kitaplarını Genel Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Semerci, Ç. (2004). İlköğretim Türkçe ve Matematik ders kitaplarını genel değerlendirme ölçeği. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 28(1), 49-54.

Sorumlu Yazar: 
Çetin Semerci
Geçerlik: 

Ölçekte faktör yükleri 0.38-0.64 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin KMO değeri 0.716, Bartlett testi 2953.286 ve Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.73 bulunmuştur.

25 madde
Dikiş ve ciltleme uygundur.
Kitaptaki alıştırmalar yeterlidir.
Türkçe yazım kurallarına uygundur.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=kapsamıyor, 5=çok yeterli)
İletişim: