Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Durmuş, Y. T. ve Ok, A. (2014). Öğretmenlerin Fen ve Teknoloji Öğretim Programına Yönelik Görüşleri Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İlköğretim Online, 13(1), 62-73.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: