Yeni İlköğretim Programının Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Müfettiş, Yönetici ve Öğretmen Görüşleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Rençber, İ. (2008). Yeni ilköğretim programının uygulanmasında karşılaşılan sorunlara ilişkin müfettiş, yönetici ve öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya

Sorumlu Yazar: 
İlknur RENÇBER
Geçerlik: 

Hazırlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analiz sonuçlarında KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kat sayısı ve Bartlett test değerleri kullanılmıştır.

Güvenirlik: 

Hazırlanan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analiz sonuçlarında KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) kat sayısı ve Bartlett test değerleri kullanılmıştır.

Yönetsel Kaynaklı Sorunlar (8 madde)
Öğretmen Kaynaklı Sorunlar (7 madde)
Kazanım ve İçerik Kaynaklı Sorunlar (11 madde)
Öğrenme-Öğretme Süreci ve Değerlendirme Kaynaklı Sorunlar (13 madde)

Derecelendirme: 
5’li likert (1=kesinlikle katılmıyorum – 4=tamamen katılıyorum)
İletişim: