İlköğretim Matematik Programına İlişkin Öğretmen Görüş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çetin, D. (2010). İlköğretim 1. sınıf matematik programına yönelik öğretmen görüşleri (Yüksek lisans tezi). Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

Sorumlu Yazar: 
Duygu ÇETİN
Geçerlik: 

KMO değeri .914 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik katsayısı .98 olarak bulunmuştur.

78 maddeden oluşmaktadır. Alt boyut bulunmamaktadır.
Örnek Maddeler:
Öğrencinin bilişsel (anlama, kavrama, örnek verme vb.) gelişimini desteklemektedir.
Öğrencinin matematik ile diğer dersler arasında ilişki kurmasını sağlar niteliktedir.
Öğrencinin gelecekteki genel sınavlarda başarılı olabilmesi için yeterlidir.
Aşamalı öğrenme (basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, yakın çevreden uzak çevreye vb.) ilkelerine uygun niteliktedir.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=tamamen katılıyorum – 5=hiç katılmıyorum)