Görünümle İlişkili Sosyal Medya Bilinç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öngören, B., Durdu, Z., Dongaz, Ö. İ., Bayar, B., ve Bayar, K. (2021). Görünümle İlişkili Sosyal Medya Bilinç Ölçeğinin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Karya Journal of Health Science, 2(2), 33-38. https://doi.org/10.52831/kjhs.901294

Sorumlu Yazar: 
Bülent Öngören
Geçerlik: 

makalede mevcuttur

Güvenirlik: 

makalede mevcuttur

13 Madde

Derecelendirme: 
7’li Likert Tip, 1 = Asla, 2 = Neredeyse Hiçbir Zaman, 3 = Nadiren, 4 = Bazen, 5 = Sıklıkla, 6 = Neredeyse Her Zaman, 7 = Her Zaman
İletişim: