Fenigstein, Scheier ve Buss Öz Bilinç Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Rugancı, R. N. (1995). Private and public self-consciousness subscales of the Fenigstein, Scheier and Buss Self-consciousness Scale: A Turkish translation. Personality and Individual Differences, 18(2), 279-282.

Sorumlu Yazar: 
Ruhsar Neslihan Rugancı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: