Görsel Tamamlama (VC) Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Oya-Ramazan, M. (1997). WJ-R COG Görsel Eşleme, Çizip Çıkarma, Görsel Tamamlama ve Resim Tanıma Testlerinin güvenilirlik, geçerlilik ve ön norm çalışması (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: