Sosyal Medya Kullanıcıları için Sosyal Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alkış, Y., Kadırhan, Z., & Şat, M. (2017). Development and validation of Social Anxiety Scale for Social Media Users. Computers in Human Behavior, 72, 296-303.DOI: 10.1016/j.chb.2017.03.011.

Sorumlu Yazar: 
Zafer Kadırhan
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
PDF: