Görünüş Şemaları Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Keven-Akliman, Ç. (2020, Eylül 10-13). Revize Edilmiş Görünüş Şemaları Ölçeği: Türkçe Versiyonun Psikometrik Özellikleri. VIIth International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Keven-Akliman
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: