Ebeveynlerde Sağlıklı Yaşam Eğitimi Bilinç Düzeyi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karagöz, Y. ve Ilıman, E. (2019). Ebeveynlerde Sağlıklı Yaşam Eğitimi Bilinç Düzeyi Ölçeğinin geliştirilmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 4(1), 55-64.

Sorumlu Yazar: 
Ebrar ILIMAN
Geçerlik: 

DFA sonucunda X2/df = 2,462 < 5, RMR = 0,051 < 0,08 , SRMR = 0,0612 < 0,08 RMSEA = 0,079 < 0,08 uyum değerlerine göre model verilere mükemmel uyum göstermektedir.

Güvenirlik: 

Cronbach α güvenirlik katsayıları incelendiğinde bu katsayının sırasıyla “Bedensel Sağlık” faktörü için 0.808 olarak, “Beslenme” faktörü için 0.758 olarak, “Hijyen” faktörü için 0.846 olarak, “Zihinsel Sağlık/ Sosyal Aktiflik” faktörü için ise 0.903 olarak hesaplandığı görülmektedir. Ölçekteki toplam 30 maddenin Cronbach α güvenirlik katsayısının ise 0.948 olduğu görülmektedir.

Bedensel Sağlık (7m): Düzenli olarak seveceği fiziksel aktiviteler yapması için teşvik ederim.
Beslenme (4m): Çocuğumun evden çıkmadan önce kahvaltı yapmasını sağlarım.
Hijyen (6m): Geri dönüşüm konteynırlarını kullanması için teşvik ederim.
Zihinsel Sağlık/ Sosyal Aktiflik (13m): Çocuğuma ani gelişen olaylarda paniklememesi ve sakin olması gerektiğini vurgularım.

Derecelendirme: 
5li Likert (1- Hiçbir zaman – 5- Her zaman)
İletişim: