Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Canoğulları-Ayazseven, Ö. ve Cenkseven-Önder, F. (2019). Genelleştirilmiş Problemli İnternet Kullanım Ölçeği 2’nin Türkçe’ye uyarlama çalışması. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 11(18), 1540-1565. http://dx.doi.org/10.26466/opus.529016

Sorumlu Yazar: 
Özge Canoğulları Ayazseven
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: