Problemli İnternet Kullanım Ölçeği-Kısa Form

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Göktaş, S., Aygar, H., Akbulut Zencirci, S., Önsüz, M.F., Alaiye, M. & Metintaş, S. (2018). Problematic internet use questionairre-short form-6 (PIUQ-SF 6): a validity and reliability study in Turkey. International Journal of Research in Medical Sciences, 6(7), 2354-2360.

Sorumlu Yazar: 
Saniye Göktaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: