Genel Phubbing Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sevinc, S., Güler, Ç. ve Dinci, D. (2019). Genel Phubbing Ölçeğinin Türkçe Uyarlama Çalışması. Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı (s.1105-1114) içinde. Van, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Sümeyye Sevinç
Geçerlik: 

Yapısal geçerlilik için faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa Güvenirlik Kat Sayısı r=0.853 bulunmuştur.

Ölçek 15 maddeden oluşmaktadır:
-Çevremdekiler telefonumla çok fazla uğraştığımı söylerler.
-Başkaları yerine telefonumla ilgilendiğim zaman mutlu hissederim.
-Telefonumu kullanırken kendimi ”birkaç dakika daha kullanayım” diye düşünürken bulurum.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=Nadiren, 7=Her zaman))