Cep Telefonu Problemli Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: