Cep Telefonu Problemli Kullanım (PU) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tekin, Ç. (2012). Cep telefonu problemli kullanım (PU) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Tekin
Geçerlik: 

1. alt boyuta ait maddelerin KGO ortalamaları alınarak bulunan KGĠ değeri 0.92’dir
2. alt boyuta ait KGĠ değeri 0.80dir.
3. alt boyuta ait KGĠ değeri 0.95 olarak bulunmuştur.
Cep Telefonu Problemli Kullanım Ölçeğine ait KGO’arın ortalaması alınarak, tüm ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi (KGĠ) 0.89 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenilirlik analizleri için hesaplanan Cronbach Alfa değeri 0.854, ölçeğin toplam puan için test-tekrar test korelasyon katsayısı 0.86 bulunmuştur.

24 maddeden oluşmaktadır.
1. Cep telefonum çekmediği zaman çok sinirlenirim. (Bağımlılık alt boyutu)
9. Biriyle konuşmaktansa o kişiye SMS yazmayı tercih ederim. (Sosyal ilişkiler)
16. Cep telefonu ile çok mesaj yazdığım için sonrasında parmaklarımın ağrıdığı olmuştur. (Sonuçlar)

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (0= kesinlikle katılmıyorum, 4=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: