Lisans Öğrencileri için Problemli İnternet Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karabulut Coşkun, B. (2015). Lisans öğrencilerinin problemli internet kullanım davranışları ve bu davranışları etkileyen faktörler: modelleme çalışması. (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Karabulut Coşkun
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. İnternet ortamında gerçek hayatta olduğumdan daha sosyalimdir.
2. İnternete erişemediğimde strese girerim.
3. İnternete uzun süre girmediğimde, internette neler olduğunu çok merak ederim.

Derecelendirme: 
5 ‘li likert
İletişim: