Problemli Medya Kullanım Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Furuncu, C., ve Öztürk, E. (2020). Problemli Medya Kullanım Ölçeği Türkçe formunun geçerlik güvenirlik çalışması: Çocuklarda ekran bağımlılığı ölçeği ebeveyn formu. Erken Çocukluk Çalışmaları Dergisi, 4(3), 535-566.

Sorumlu Yazar: 
Cansu Furuncu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: