Facebook Romantik Ayrılık Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Süler, M., Süler, K., Topçuoğlu, P., Demirbacak, H. Ş. ve İnceman, F. (2016). Facebook Romantik Ayrılık Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. V.Sakarya’da Eğitim Araştırmaları Kongresi, bildiri kitabı içinde (ss. 90-95). Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınları.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: