Eğitimde Facebook Kullanım Kaygısı Ölçeği (EFKK)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Hamutoğlu, N. B. ve Yıldız, E. P. (2016). Eğitimde Facebook Kullanım Kaygısı (EFKK): Ölçek Geliştirme Çalışması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 54-69.

Sorumlu Yazar: 
Nazire Burçin Hamutoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: