Facebook Kullanımına Yönelik Güdüler Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atabek, O. (2013). An exploratory study on the use of Facebook by pre-service teachers in Turkey and the U.S.A: A mixed method design (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Atabek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s α = 0.785 (Zaman Geçirme), 0.882 (İlişki), 0.872 (Arkadaşlık).

Toplam 11 öğe. Zaman Geçirme (5), Arkadaşlık (3), İlişki (3)

Derecelendirme: 
1= Hiçbir zaman, 2=Nadiren, 3=Bazen, 4=Çoğu kez, 5= Her zaman
İletişim: