Ayrılık Kaygısı Belirtileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ceyhan, A. A. (2000). Ayrılık Kaygısı Belirtileri Ölçeği geliştirme çalışmaları. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10 (2), 63-75.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: