Facebook Yoğunluğu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Öztemel, K. ve Traş, Z. (2017). Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye uyarlanması: Faktör yapısı ve güvenirliğinin incelenmesi. IV. International Eurasian Educational Research Congress içinde (s.1538-1540). Denizli: Pamukkale Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Kemal Öztemel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: