Ayrılık Kaygısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Demirdis, E., & Celik, S. B. (2013). Separation Anxiety Inventory: Validity and reliability study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 1727-1731.

Sorumlu Yazar: 
Seher Balcı Çelik
Geçerlik: 

Geçerlilik cronbach alfa katsayısı 91 olarak bulunmuştur.
Ölçekte devlet ve sabitin yapı geçerliliği, deneysel kavram geçerliliği ve kriter geçerliliği olduğu belirtilmiştir.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik katsayısı split-half yöntemi ile 71 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
1= Uygun değil , 2= Biraz uygun , 3= Nötr , 4= Oldukça uygun ,5= Tamamen uygun
İletişim: