Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Çetin, R. ve Özen, Y. (2016). Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. Journal of European Education, 6(1).ISSN 2146-2674 .

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: