Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A.(2009). Ergen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin geliştirilmesi.Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-989.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: