Ergenler İçin Ostrasızm (Sosyal Dışlanma) Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Uysal, R. ve Akın, Ü. (2016). Ergenler İçin Ostrasızm (Sosyal Dışlanma) Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(2), 895-904.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

2 Alt boyut ve 11 Madde
Önemsenmeme (5 m)
Dışlanma (6 m)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: