Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ergün, E. ve Nartgün, Ş. S. (2017). Öğretmen Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Sakarya University Journal of Education, 7(2), 385-397.

Sorumlu Yazar: 
Elif Ergün
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: