Ergenler İçin Kısa Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Özdemir, Y. ve Sağkal, A. S. (2016). Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ege Eğitim Dergisi, 17 (2), 333-350.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: