Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, A. (2010). Ergenler İçin Öznel İyi Oluşu Arttırma Stratejileri Ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(33), 81-88.

Sorumlu Yazar: 
Ali Eryılmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin beş boyutlu modelinin uyumunu belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda madde faktör yükleri .61 ile .92 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .68 ile .92 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .39 ile .74 arasında değiştiği görülmüştür.

5 alt boyut ve 17 madde
Çevreden olumlu tepkiler almak (4 m) : Çevreden kendim hakkında güzel şeyler duy­duğumda mutlu olurum.
Dini inancın gereğini yerine getirmek (3 m): Dua ettiğim zaman mutlu olu­rum.
Çevreye olumlu tepkiler vermek (3 m) : Çevreye iyi davrandığım zaman mutlu olurum.
İstekleri doyurmak (4 m): Yemek yediğim zaman mutlu olu­rum.
Öznel iyi oluşu korumak (3 m) : Suçtan, beladan uzak durduğum zaman mutlu olurum.

Derecelendirme: 
İletişim: