Romantik İlişkilerde Öznel İyi Oluş Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çaykuş, E.T. ve Mutlu, T.(2019).Romantik İlişkilerde Öznel İyi Oluş Ölçeği’ninTürkçe’ye Uyarlama: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması.III. Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi’nde sunulan bildiri 2019 (UBEK2019). Afyonkarahisar, Türkiye

Sorumlu Yazar: 
Tansu Mutlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: