Covid-19 Hijyen Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çiçek, B., Şahin, H., ve Erkal, S. (2020). Covid-19 Hijyen Ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Turkish Studies, 15(6), 339-350. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.45906

Sorumlu Yazar: 
Birgül Çiçek
Geçerlik: 

Yapılan Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre χ2/df = 4.509, p < .001, GFI = .885, AGFI = .859 ve RMSEA = .065 değerlerine ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç güvenirlik katsayısı C. alpha: .908’dir.

6 alt boyut, 27 maddeden oluşmaktadır.
“Daha çok çamaşır yıkıyorum.”, “Ev temizliğine daha çok zaman ayırıyorum.”, “Ekmek vb. ürünleri evde yapıyorum.”
“Evde kullandığımız tüm kapı, dolap ve pencere kollarını her gün dezenfekte ediyorum.”,“Odaları düzenli olarak havalandırıyorum.”

Derecelendirme: 
5’li derecelendirme (5 puan ‘Her zaman’, 1 puan ‘Hiçbir zaman’)
İletişim: