Genital Hijyen Davranışları Envanteri (GHDE)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eryılmaz, G. ve Ege, E. (2005). Genital hijyen davranışları envanterinin (GHDE) geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(3), 67-75.

Sorumlu Yazar: 
Emel Ege
Geçerlik: 

Envanterin yapı geçerliliğine bakılmış ve KMO analizi sonucu 0.787 ve Barlett’s testi sonucu 2096.44 olarak
saptanmıştır. Her iki analiz sonucu da p=0.000 önem düzeyinde anlamlı bulunmuştur

Güvenirlik: 

Envanterin Cronbach Alfa katsayısı α= 0.86 ve test tekrar test korelasyon katsayısı r= 0.83 olarak bulunmuştur

27 maddeden oluşur.

Derecelendirme: