COVID-19 Korkusu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Artan, T., Meydan, S., & Irmak, H.S. (2021). Turkish Version of the Fear of COVID-19 Scale: Validity and Reliability Study. Arch Health Sci Res, 8(2),117-123. doi: 10.5152/ArcHealthSciRes.2021.20113

Sorumlu Yazar: 
Selda MEYDAN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: