Covid-19 Risk Algısı Ve Covid-19 Korunma Önlemlerine Uyum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karatana, Ö., Kaya, N., & İşçi, E. (2021). Adaptation of COVID-19 risk perception and COVID-19 prevention guidelines compliance scales to Turkish: a validity and reliability study. J Health Sci Med, 4(4), 466-471. https://doi.org/10.32322/jhsm.927948

Sorumlu Yazar: 
Özlem Karatana
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: