Genital Hijyen Davranışları Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ege, E. (2005). Genital hijyen davranışları envanterinin geliştirilmesi ve verilen eğitimin genital hijyen davranışlarına etkisi (Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: