Hijyen Davranışlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gül, Ş., ve Özay Köse, E. (2020). Lise öğrencilerinin hijyen davranışlarını belirlemeye yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. Asya Öğretim Dergisi, 8(1),15-31.

Sorumlu Yazar: 
Şeyda Gül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: