Covid-19 Salgını Bağlamında Öğretmenlerin Algıladıkları Aşırı İletişim Yükü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dilekçi, Ü. ve Limon, İ. (2020). Covid-19 salgını bağlamında öğretmenlerin algıladıkları “Aşırı İletişim Yükü” düzeylerinin incelenmesi. Millî Eğitim Dergisi, 49(Özel Sayı), 231-252. doi: 10.37669/milliegitim.776450

Sorumlu Yazar: 
Dr. Öğr Üyesi Ümit DİLEKÇİ
Geçerlik: 

Geçerlik analizleri yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri yapılmıştır.

1.Covid-19 salgını sürecinde okulunuz paydaşlarıyla (il ve ilçe milli eğitim
müdürlüğü yöneticileri, okul yöneticileri, meslektaşlar, veliler veya
öğrenciler) telefon, çevrimiçi / online toplantı, e-posta ve bire bir çevrimiçi /
online görüşme gibi yöntemlerle çok fazla iletişim kurmak zorunda kaldığınız
hissine ne sıklıkta kapıldınız?

Derecelendirme: 
1.00-1.80: Hiçbir zaman; 1.81-2.60: Nadiren; 2.61-3.40: Ara sıra; 3.41-4.20: Sık sık; 4,21-5,00: Her zaman.
İletişim: