Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterlikleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Dursun, F. ve Saracaloğlu, A. S. (2017). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Yeterliklerinin Değerlendirilmesi. Turkish Studies, 12(23), 89-120. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12181

Sorumlu Yazar: 
Fevzi DURSUN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: