Bilişim Teknolojileri Kullanımında Öğretim Elemanlarını Model Alma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özüdoğru, G. & Çakır, H. (2020). Teacher educators as role models for technology: Pre-service teachers’ perceptions. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 50, 333-352. doi:
10.9779/pauefd.580041

Sorumlu Yazar: 
Gül Özüdoğru
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
“Kesinlikle Katılmıyorum=1” ile “Kesinlikle Katılıyorum=5”
İletişim: